Rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
27 lutego 2020
Dzień otwarty szkoły
5 marca 2020
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 97 serdecznie zaprasza młodzież klas szóstych wraz z Rodzicami na SPOTKANIE INFORMACYJNE, które odbędzie się 11 maja 2020r. o godz. 18.00 w stołówce szkolnej.
Zapraszamy uczniów chcących uczyć się w dwujęzycznej klasie z językiem angielskim i dodatkowym językiem niemieckim.

Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcecie Państwo nas odwiedzić i bezpośrednio zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2020/2021 i bazą dydaktyczno – wychowawczą szkoły.

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych(klasa VII)

przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji. Już teraz można zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

18 maja br. pod adresem www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl udostępniona będzie oferta warszawskich publicznych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi.

Od 25 maja będzie można wypełnić elektronicznie wniosek w systemie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata.

Wydrukowany oraz podpisany przez rodziców/opiekunów prawych wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru najpóźniej do 3 czerwca do godz. 15.00.

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Biuro Edukacji w Warszawie sprawdzian predyspozycji językowych do klasy VII dwujęzycznej odbędzie się 5 czerwca 2020r. o godzinie 9.00.
Skip to content