Rekrutacja do liceów ogólnokształcących,
techników i branżowych szkół I stopnia
Rowerowy Maj
6 maja 2019
Spotkania z klimatem
6 maja 2019
UCHWAŁA NR VI/74/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę

[...] § 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do: 1) klas pierwszych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą takie postępowanie; [...]

Pełny tekst uchwały

Uchwała
Skip to content