Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
W operze
27 marca 2022
Nowe logo szkoły
21 kwietnia 2022

Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę

HARMONOGRAM

Skip to content